చెబురెకీ

నాన్‌వెజ్ అంటే చాలామందికి ఇష్టం. కానీ దాన్ని ఎప్పుడూ ఒకే రకంగా తినాలంటే మాత్రం బోర్ కొట్టేస్తుంది. అందుకే ఈసారి మటన్ తెచ్చినప్పుడు ఈ స్నాక్‌ని ప్రయత్నించి చూడండి…recipe

Advertisements