చూపులేకపోయినా చదువులో టాప్..!
గుజరాత్‌లోని వడోదరా ప్రాంతానికి చెందిన అమ్మాయి ప్రాచీ సుఖ్వానీ. దితిగి2016 ఫలితాల్లో 98.55% సంపాదించుకుంది. అయితే ప్రత్యేకత ఏముంది అని ఆలోచిస్తున్నారా..?continue

Advertisements