మరీ ఎక్కువైతే చేటే..

చిన్నారులకు సంబంధించిన అన్ని విషయాల్లోనూ వారికి ‘ది బెస్ట్’ ఇవ్వాలని తహతహలాడుతుంటారు అమ్మానాన్నలు. అయితే కొందరు తల్లిదండ్రులు మాత్రం చిన్నారులకు సంబంధించిన ప్రతి చిన్న విషయాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తుంటారు…continue

Advertisements