ఫుడ్ పాయిజనింగ్ నుంచి ఉపశమనమిలా..!

వేసవి కాబట్టి ఆహారం ఎంత ఫ్రిజ్‌లో పెట్టినా ఎక్కువరోజులు ఉంచితే ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అవుతుంది.ఈ క్రమంలో వచ్చే సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలిగించే కొన్ని సహజసిద్ధ పదార్ధాల గురించి తెలుసుకుందాం..continue

Advertisements