అందం కోసం వాటిని చంపక్కర్లేదు…

అదా శర్మ.. స్వతహాగా వేగన్ అయిన ఈ సుందరి జంతు హక్కుల కోసం పెటాతో కలిసి ఎన్నో కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంది. ప్రస్తుతం మరో అడుగు ముందుకేసిందీ భామ…continue

 

Advertisements