సీతమ్మ తల్లి వ్యక్తిత్వం.. అడుగడుగునా ఆదర్శప్రాయం!

క్షమ.. దయ.. ధైర్యం.. వివేకం.. ఆత్మాభిమానం అన్నీ కలబోసిన ఉదాత్తమైన స్త్రీ పాత్ర ‘సీత’. సీత లేనిదే రామాయణం లేదు.continue

 

Advertisements