అదే నా స్ట్రెస్ బస్టర్!

ఇటు ఇంట్లో పనులన్నీ చేసుకొని అటు ఆఫీసులో విధులు నిర్వర్తించడం మనకు పెద్ద సవాలు లాంటిదే. ఈ రెండింటినీ బ్యాలన్స్ చేసుకోలేక…continue

 

Advertisements