సెక్సిజమ్‌కు స్వరా భాస్కర్ లేఖ..

ఇటీవలే ఇండియా టుడే నిర్వహించిన విమెన్ సమ్మిట్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ ఉత్తరాన్ని రాసింది. మరి అదేంటో మనమూ ఓసారి చూద్దామా..continue

Advertisements