అంతరిక్షంలో ఎక్కువ సార్లు నడిచింది!

తమకెదురైన సమస్యల్ని అధిగమిస్తూ అన్ని రంగాల్లో రాణించడమే కాదు.. ఎత్త్తెన శిఖరాల్ని అధిరోహిస్తూ.. ఆకాశంలోకీ దూసుకెళ్తున్నారు నేటి నారీమణులు. ఇందుకు తాజా ఉదాహరణే అమెరికాకు చెందిన పెగ్గీ విట్సన్…continue

Advertisements