అలాంటి చిత్రాలు ప్రత్యేకం..!

సోనాక్షీ సిన్హా.. నాయికా ప్రధానమైన చిత్రాలు చేస్తూ ముందుకెళ్తోందీ హీరోయిన్.. ఆమె నటించిన ‘నూర్’ చిత్రం విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది..continue

Advertisements