ఈ పిల్లాడిలా మీరూ చేయగలరా?

రూబిక్ క్యూబ్.. ఇది చాలామందికి తెలిసిందే. మరి మీరెప్పుడైనా దీన్ని కలిపారా? ‘మేం చాలాసార్లు ఈ ఆట ఆడాం. కానీ ఎంత ప్రయత్నించినా అన్ని రంగులు మాత్రం అస్సలు కలవవు..continue

Advertisements