కొబ్బరి పాలతో రాజ్‌మా

మసాలారాజ్‌మా మసాలా అంటే మనలో దాదాపు అందరికీ ఇష్టమే. అయితే దాన్ని వండుకోవడం మాత్రం చాలామందికి రాదు. అందుకే ఈ వంటకాన్ని సాధారణ రాజ్‌మా మసాలాలా కాకుండా కాస్త ట్విస్ట్‌తో తయారుచేద్దాం రండి..recipe

Advertisements