అమ్మవారిని అలంకరించండిలా..!

దసరా శరన్నవరాత్రులు ప్రారంభమవుతున్నాయి. ఈ తొమ్మిది రోజులూ అందరూ భక్తి పారవశ్యంతో అమ్మవారిని పూజిస్తూ ఉంటారు.ఈ క్రమంలో అమ్మవారిని రోజుకో అవతారంలో తయారు చేయడమెలాగో నేర్చుకుందాం..continue