ఉద్యోగం మానేస్తున్నారా?

కెరీర్‌లో ఉన్నతి కోసమో, చేస్తున్న ఉద్యోగం నచ్చకో, అసలు కెరీరే నచ్చకో.. ఇలా రకరకాల కారణాల వల్ల ఉద్యోగాలు మానేసేవాళ్లు ఎంతోమందే ఉంటారు. అయితే ఉద్యోగం…continue