పచ్చదనాన్ని కాపాడుతున్న పడతులు!

భారత ప్రభుత్వం 2006లో ‘అటవీ హక్కుల చట్టం’ చేసినప్పటికీ కొన్ని అరణ్యాల్లో చెట్ల నరికివేత ఇప్పటికీ కొనసాగుతూనే ఉంది. అయితే ఒడిశా రాష్ట్రంలో మాత్రం అలా కాదు…readmore