ఆ పాత్ర చేయడం ఛాలెంజింగ్‌గా ఉంది..!

లారా దత్తా.. మిస్‌యూనివర్స్‌గా గుర్తింపు సంపాదించిన తర్వాత బాలీవుడ్‌లో అడుగుపెట్టిన సుందరి. ‘అందాజ్’ మొదలుకొని ఇటీవల నటించిన ‘ఫితూర్’ వరకు…

readmore